Historie Engholm

VSK a.m.b.a

Velkommen til Engholm Vandforsyning.


Her er lidt om Vandværkets historik. Under bestyrelsen findes kontaktoplysningerne.


Engholm Vandværk/forsyning


1937 – 2011


3 november 1937, var der stiftende generalforsamling i andelsselskabet Engholm Vandværk.

Generalforsamling 10 november besluttede man at låne 11.000 kr til at bygge vandværk.

Lån afdrages over 20 år.

Den 2 februar 1949 på generalforsamlingen, vedtoges, at Opkræverens løn hæves til 100 kr plus gratis vand!

I 1965 fik man en vandindvindings tilladelse på 80.000 m3 (er senere nedsat på grund af afgifter)

1967 blev der lavet en extra boring ved vandværket. Desuden blev der sat hegn omkring vandværket.

1967 oppumpede vandværket 50.000 m3 vand, i dag oppumper vi 34.000 m3 (vi er bestemt ikke blevet færre forbrugere og der er heller ikke forbud mod havevanding),

1976 besluttede generalforsamlingen at få et nødstrøms anlæg.

1989 nedgravede man vandledning til det nye industri område (under Lindenborg å)

I 1990 vedtoges det, at installere vandmålere,(velvidende at salget af vand ville falde).Man måtte også udskifte pumperne på grund af slid.

Brønde skal etableres ved skel, så snart der arbejde eller lejlighed, det vedtoges i 2001

I 2005 besluttede man at købe vand fra VSK, da pumper samt eltavle stod til udskiftning, desuden ligger boringer midt i et boligområde.

I dag følger vi løbende vandforbruget på PC


VSKs telefon- og åbningstider er følgende:

Mandag til torsdag

fra kl. 10.00 til 14.00.


Der er lukket imellem jul og nytår, samt fredag efter

Kristi himmelfartsdag.


Tlf.: 9831 9777

Mail: vsk@vsk-vand.dk
VSK a.m.b.a, Vandværksvej 25, 9280 Storvorde - Tlf. 9831 9777 - vsk@vsk-vand.dk