Høstemark Vandværk a.m.b.a.

Kontakt bestyrelsen

hoestemarkvand@gmail.com

Formand

Klaus Thomsen

Tlf. 2299 1341

Kasserer

Karl Peter Hassing

Tlf. 2234 1015