Sigsgaard Mark Vandværk

Formand

Nicholaj Erik Jensen
Sigsgaardvej 27
9293 Kongerslev

Tlf. 2212 9047
cncfc.bj@hotmail.com

Næstformand

Alex Jensen
Sigsgaardvej 29
9293 Kongerslev

Tlf. 2685 4321

Kasserer

Kristina Kristensen
Sigsgaardvej 35
9293 Kongerslev

Tlf. 2460 2386

Suppleanter

Helle og Finn Hartmann
Sigsgaardvej 23
9293 Kongerslev

Tlf. 9833 2102

Velkommen til Sigsgaard Mark Vandværk.

NB!
Bestyrelsen skal kontaktes inden en evt. reparation af vandværkets forsyningsledning iværksættes.

Der opfordres til løbende at gennemgå sin vandinstallation for brud eller vandspild, samt se efter at alle tapsteder er på vandmåleren, så vandværket ikke betaler for vand vi ikke bruger.

Ekstra info